Cyflogwyr gorau traws 2020
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Three people sitting around a table looking at a laptop

Cyflogwyr gorau traws 2020

Mae gweithwyr traws yn wynebu heriau penodol yn y gweithle.

Gall y rhain amrywio o heriau yn ymwneud â llefydd corfforol, i wahaniaethu uniongyrchol ac aflonyddu. Mae Cyflogwyr Traws Gorau Stonewall yn cynrychioli’r sefydliadau sydd wedi gwneud y camau mwyaf bras tuag at gynhwysiant traws yn eu gweithle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dyma’r sefydliadau a gafodd y sgoriau uchaf yn y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle am greu gweithleoedd traws-gynhwysol.

Enghreifftiau o waith traws-benodol a adolygwyd yn y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle:

  • Ydy’r sefydliad yn cynnig cymorth ac arweiniad i unigolion sy’n trawsnewid tra maen nhw yn y gweithle, ac i’w rheolwyr?
  • Ydy’r sefydliad yn galluogi systemau’r gweithle i gydnabod gweithwyr anneuaidd?
  • Ydy'r sefydliad yn rhoi gwybod am ddigwyddiadau sy'n benodol i bobl draws fel Diwrnod Dathlu Pobl Draws?
  • Ydy'r sefydliad yn rhoi sylw i bobl draws mewn negeseuon at weithwyr?
  • Ydy'r uwch arweinwyr yn anfon neges gref am eu hymroddiad i gydraddoldeb traws?
  • Ydy'r sefydliad yn cefnogi grwpiau cymunedol a digwyddiadau traws?

Aviva

Bury Council

Prifysgol Caerdydd

Channel 4

Cheshire Fire and Rescue Service

Citi

Department for International Trade

Gentoo Group

Homes England

JLL

Leigh Day

Newcastle City Council

Pinsent Masons

Skills Development Scotland

The University of Sheffield

Travers Smith

Prifysgol De Cymru

Victim Support

Llywodraeth Cymru

York St John University

Dychwelyd i'n tudalen 100 Cyflogwyr Gorau 2020.