Cyflogwr cynhwysol o bobl ddeurywiol y flwyddyn: DWF
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
DWF logo

Cyflogwr cynhwysol o bobl ddeurywiol y flwyddyn: DWF

Mae DWF wedi sicrhau bod gwelededd a derbyniad pobl ddeurywiol yn gred allweddol i'w gwaith cynhwysiant LHDT yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Maen nhw wedi cefnogi pedwar digwyddiad Pride yn ystod yr haf, ac wedi sicrhau bod baneri Pride Deurywiol ar gael i bawb a oedd yn bresennol, ac anogwyd cynghreiriaid i gasglu baneri Pride Deurywiol yn ystod Her Cynghreiriaid DWF ym mis Awst.

Ym mis Mai, cynhaliwyd Seminar ar Gynhwysiant Deurywiol yn eu swyddfa yn Leeds a oedd yn agored i bawb, a oedd yn trafod deuffobia a gwahaniaethu deurywiol, ac adeiladu gweithleoedd cynhwysol o bobl deurywiol. I gyd-fynd â'r gwaith anhygoel yna, mae ganddyn nhw bolisïau sy'n llwyr gynhwysol o bobl ddeurywiol a dogfennau Urddas yn y Gwaith sy'n cyfeirio'n benodol at ddeuffobia.

Mae llawer o weithgarwch wedi bod yn DWF i ddathlu diwrnodau fel IDAHOBiT a Diwrnod Gwelededd Deurywiol, gan gynnwys y Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant yn rhannu ffeithiau am ddeuffobia gyda'r cwmni cyfan, a'r rhwydwaith LHDT yn cyhoeddi erthygl a oedd yn ymdrin â mythau am bobl deurywiol. Mae'r rhwydwaith hefyd wedi creu adnoddau ychwanegol sy'n benodol am bobl ddeurywiol, ac wedi proffilio straeon personol o'r gymuned ddeurywiol.

Mae pethau bach y gall sefydliad eu gwneud er mwyn creu gweithle mwy cynhwysol i bobl ddeurywiol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi dathlu Diwrnod Gwelededd Deurywiol, proffilio modelau rôl deurywiol ar draws y busnes, ac wedi partneru â'n Rhwydwaith LHDT+, Out Front, i gynnig addysg ar sut beth yw deuffobia a gwahaniaethu ar sail deurywioldeb."

Stephen Miles, Prif Swyddog Gweithredol o’r Gwasanaethau Masnachol, a Noddwr Weithredol dros Cynhwysiant LHDT+ yn DWF.

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.