Cynghreiriad y Flwyddyn: Dr Sarah Perkin
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Smiling person in a hospital wearing spectacles

Cynghreiriad y Flwyddyn: Dr Sarah Perkin

Ymgynghorydd yn Adran Achosion Brys Newham, Llundain, yw Dr Sarah Perkin.

Mae'n gynghreiriad nad yw'n LHDT, a chwaraeodd ran ganolog yn y gwaith o greu grŵp LHDTQ+ Adran Achosion Brys Ysbyty Frenhinol Llundain, a sefydlwyd ym mis Awst 2018.

Ers hynny, mae'r grŵp wedi darparu hyfforddiant i staff ar faterion fel iechyd meddwl yn y gymuned LHDTQ+, cemegryw, ac ymwybyddiaeth o faterion traws. Fel Cymrawd Addysg yn Ysbyty Frenhinol Llundain, cynhaliodd sawl sesiwn hyfforddi LHDT-benodol i staff, a wnaeth annog trafodaeth a chodi ymwybyddiaeth o ran pobl draws a dioddefwyr trais domestig sy'n LHDT+. Wedi hynny, ysgrifennodd Sarah adnodd dilynol y gallai cydweithwyr ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd amser go iawn.

Mae Sarah wedi bod yn gweithio i greu 'drws amrywiaeth' yn yr adran achosion brys – adnodd sy'n cynnwys gwybodaeth am gleifion LHDT+, llwybrau cyfeirio a mwy. Trefnodd hefyd sesiwn dair awr i godi ymwybyddiaeth am hunaniaethau traws, a oedd yn agored i'r holl staff ac a oedd yn cynnwys siaradwr gwadd o Gendered Intelligence.

Un o'r breintiau mwyaf sydd gen i yw darparu gofal brys o safon uchel i bobl o bob hil, cefndir cymdeithasol, rhywioldeb a hunaniaeth rhywedd yn Ymddiriedolaeth GIG Barts Health.

Fel cynghreiriaid mae modd i ni, ac mae'n rhaid i ni, ddiogelu hawliau ein ffrindiau, ein cydweithwyr a'n teulu.

Rydw i wedi fy synnu ac yn falch iawn o gael derbyn gwobr am rywbeth sydd mor bwysig i fi."

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.