Network Group of the Year 2020: Enfys, Cardiff University
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Cardiff University logo

Grŵp rhwydwaith y flwyddyn

Mae grŵp rhwydwaith Prifysgol Caerdydd, Enfys, wedi gwneud llawer iawn o waith i hyrwyddo cynhwysiant LHDT yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ynghyd â darparu cefnogaeth gyfrinachol a chwblhau adolygiadau polisi, maen nhw wedi trefnu dwsinau o ddigwyddiadau – o ddigwyddiadau rhwydweithio i'r holl aelodau, i sesiynau codi ymwybyddiaeth yn nodi Mis Hanes LHDT a Dydd y Cofio Trawsryweddol.

Mae cynrychiolwyr Deurywiol a Thraws ar bwyllgor y rhwydwaith er mwyn sicrhau bod ei gwaith a'i digwyddiadau mor gynhwysol â phosib. Mae'r profiadau LHDT y mae'r rhwydwaith yn eu rhannu gyda'r brifysgol ehangach yn dangos ymrwymiad tebyg i gynrychioli gwahanol hunaniaethau LHDT: yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, maen nhw wedi cynnwys straeon am bobl LHDT iau, hŷn, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, a phobl LHDT sy'n anabl, ymhlith eraill.

Mae'r rhwydwaith hefyd wedi sefydlu cynlluniau mentora a chynlluniau mentora am yn ôl er mwyn uwchsgilio staff LHDT a chodi ymwybyddiaeth ymhlith uwch arweinwyr o'r materion y mae pobl LHDT yn eu hwynebu. Maen nhw hefyd wedi defnyddio dull cydweithredol o weithio, er enghraifft darparu gofod i Glitter Cymru, sef y grŵp lleol LHDT+ i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, ar gyfer eu cyfarfodydd misol.

Gall rhwydweithiau fod yn gymaint o bethau: math unigryw o gefnogaeth, rhwydwaith gymdeithasol, cyfle i gamu i fyny a chymryd rhan, cyfle i gynghreiriaid ddysgu.

Pan fo rhywun yn cysylltu i ddweud eu bod wedi cael eu helpu neu fod bellach modd iddyn nhw fod yn nhw eu hunain, mae'n gwneud yr holl waith caled yn werth chweil.”

Karen Harvey-Cooke, Cadeirydd Enfys, Prifysgol Caerdydd

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.