Model Rôl Deurywiol y Flwyddyn: Charles Wild
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Person sitting on a chair in an office

Model Rôl Deurywiol y Flwyddyn: Charles Wild

Cyfarwyddwr Datblygu Rhyngwladol yn Grant Thornton yw Charles Wild.

Fel Cynullydd Rhwydwaith LHDT+ Grant Thornton, maen nhw wedi eirioli'n fewnol dros gymunedau LHDT, gan hyrwyddo'n benodol mwy o gynhwysiant deurywiol a thraws, ac maen nhw wedi lobïo i sicrhau adnoddau ar gyfer y rhwydwaith. Maen nhw hefyd wedi arwain ar waith adolygu polisi, drafftio polisi trawsnewid yn y gwaith, a wedi cynghori’r cwmni ar lansiad o rôl Cyngrheiriad Cynhwysol sy’n hyrwyddo ymddygiad cynhwysol yn y gweithle.

Mae eu gwaith arloesol wedi cynnwys sefydlu cynllun mentora LHDT am yn ôl, ac arwain Diwrnod Gwelededd Deurywiol cyntaf Grant Thornton LLP. Maen nhw hefyd wedi hyfforddi cydweithwyr LHDT, eu rheolwyr ac arweinwyr y cwmni ar faterion sy'n effeithio ar bobl LHDT, gan gynnwys polisïau, cod gwisg, dod allan, symudedd rhyngwladol ac ymdrin ag ymddygiadau gwrth-LHDT.

Daethant yn fodel rôl amlwg drwy ysgrifennu blog ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn trafod eu hunaniaeth anneuaidd panrywiol, a anfonwyd at yr holl staff. I gloi, y tu allan i'r swyddfa mae Charles wedi gweithredu fel llysgennad i'r cwmni, yn siarad mewn digwyddiadau amrywiaeth a chynhwysiant, a hyrwyddo cynhwysiant deurywiol ac anneuaidd yn allanol.

Yn Grant Thornton, fe ddathlon ni'r Diwrnod Gwelededd Deurywiol+ am y tro cyntaf yn 2019.

Defnyddiodd un o'n cydweithwyr y cyfle yma i ddod allan.

Dyna pam ddewisais i siarad allan a bod yn falch o fy hunan – i roi'r hyder i'r unigolyn ofnus yna sy'n cuddio neu sy'n brifo i fynegi pwy ydyn nhw gyda balchder."

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.