Model Rôl Hoyw y Flwyddyn: Carl Edwards
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Smiling man in a glass office

Model Rôl Hoyw y Flwyddyn: Carl Edwards

Technegydd Dylunio yn Severn Trent yw Carl Edwards.

Sefydlodd y rhwydwaith LHDT+ yn Severn Trent yn 2017, a chymerodd gam mawr i rannu ei stori dod allan bersonol gyda'i gwmni cyfan ar Ddiwrnod Cenedlaethol Dod Allan.

Ers sefydlu'r rhwydwaith, mae Carl wedi gweithio'n ddiflino i gynyddu cynhwysiant LHDT yn ei weithle. Mae e'n bersonol wedi adolygu'r holl bolisïau allweddol er mwyn sicrhau eu bod yn LHDT gynhwysol, creu canllaw cynhwysiant traws, ac wedi gweithio gyda'r Rhaglen Cymorth i Gyflogeion er mwyn sicrhau eu bod yn darparu cymorth a chyngor LHDT+. Bu iddo hefyd ddylanwadu ar uwch arweinwyr i wneud cynhwysiant LHDT yn flaenoriaeth, gan ymuno â'r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth, ac mae wedi hwyluso boreau coffi LHDT+ mewnol ac allanol.

Y tu allan i'r swyddfa, bu i Carl arwain a chydlynu presenoldeb Severn Trent yn nigwyddiadau Pride Birmingham a Coventry, ac y tu allan i'r gwaith, gyda’i ffrind fe sefydlodd dîm rygbi LHDT+ o’r enw Coventry Corsairs.

Yn ystod y dair blynedd ddiwethaf, rydw i wedi gallu creu grŵp rhwydwaith LHDTQ+, cael effaith ledled y cwmni ar bolisïau, pobl a phrosesau, ac rydw i wedi bod yn rhan o greu rhaglen Cynghreiriaid LHDTQ+.

Ni fuasai fy siwrnau ddim wedi bod yn bosib heb gefnogaeth gwych gan fy nghydweithwyr Alison Smith a Natasha Haywood, maent wedi gweithio'r un mor galed a hir ac yn fodelau rôl ragorol, yn ysbrydoli eraill ac i un rhywun i anelu i fod fel.

Mae gwybod bod ganddon ni weithle mwy cynhwysol nawr nid yn unig yn fy ngwneud i'n falch o'r cyflawniad a'r wobr yma, ond hefyd yn falch o weithio i Severn Trent."

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.