Model Rôl Lesbiaidd y Flwyddyn: Laila El-Metoui
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Smiling woman

Model Rôl Lesbiaidd y Flwyddyn: Laila El-Metoui

Ffotograffydd: Darren Evans

Ymgynghorydd addysg yw Laila El-Metoui, sy'n arbenigo mewn rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol a darpariaeth addysg bellach.

Wrth reoli prosiect Croeso i Tower Hamlets ar gyfer mudwyr a ffoaduriaid newydd, adfywiodd Laila bedwar rhwydwaith staff (Menywod, PDDLLE, Anableddau a LHDT+).

Mi oedd yn Gyd-gadeirydd Pride Tower (rhwydwaith staff LHDTQRhA+ yn Tower Hamlet a chyfeillion y Cyngor) yn ystod yr amser hynny, helpodd i dyfu aelodaeth y rhwydwaith o gynnwys llond llaw o bobl i dros 100 o aelodau.

Adnewyddodd y cylch gorchwyl, enillodd nawdd corfforaethol ffurfiol, ac aeth ati'n rhagweithiol i geisio am fwy o gynrychiolaeth ddeurywiol a thraws, gan gynnwys anneuaidd, yn y rhwydwaith, yn ogystal â chynyddu cydweithrediad â rhwydweithiau staff arall yng Nghyngor Tower Hamlets.

Y tu allan i'w gweithgareddau rhwydwaith, helpodd Laila i sefydlu'r fforwm LHDT cyntaf ar gyfer cynghorau ledled Llundain, gyda dros 30 o awdurdodau lleol. Mae hi'n siarad yn rheolaidd mewn digwyddiadau cymunedol ac yn cyhoeddi adnoddau cynhwysiant LHDT addysg bellach, gan gynnwys Rainbow Pilgrims a phrosiectau Twilight People.

Mae cael modelau rôl bositif yn eich bywyd yn rhoi gobaith i chi. Ro'n i'n harfer ac yn parhau i gael fy ysbrydoli gan fy modelau rôl fy hun.

Rwy'n gobeithio ysbrydoli pobl i greu'r newid maen nhw am ei weld."

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.