Model Rôl Traws y Flwyddyn: Ricki Kettle
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Woman in an office

Model Rôl Traws y Flwyddyn: Ricki Kettle

Mae Ricki Kettle yn gweithio yn adran Gwasanaethau Cymorth Staff a Chydraddoldeb yng Ngwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon.

Fel aelod gweithgar o grŵp llywio'r Rhwydwaith Staff LHDT, mae hi wedi cael rhan hanfodol mewn gweithio gyda’r rhwydwaith a’r Wasanaeth yn ehangach i sicrhau y caiff anghenion staff traws eu diwallu. Roedd hi'n rhan allweddol o lansio polisi traws Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon a'r canllaw trawsnewid yn y gwaith. Mae hi hefyd yn aelod o Grŵp Llywio Stonewall Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon, sy'n cynnwys llenwi'r cais ar gyfer Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall, a chanfod meysydd posib i'w gwella.

Y tu allan i'r swyddfa, Ricki fu'n arwain cynrychiolaeth y rhwydwaith yn yr orymdaith Pride Traws gyntaf ym Melffast, a bu'n gwirfoddoli yn stondin Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon yn nigwyddiad Pride y Deyrnas Unedig yn 2019, gan helpu i hyrwyddo gyrfaoedd yng Ngwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon. Y tu allan i'r gwaith, mae'n darparu cymorth ymarferol i bobl sy'n trawsnewid, ac yn ddiweddar bu'n gwirfoddoli i gynorthwyo pobl ifanc draws sy'n profi digartrefedd.

Rwy'n falch o fod yn chwarae rôl amlwg ym Mholisi Cydraddoldeb Traws a Thrawsnewid yn y Gwaith Gwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon, ac yn ymwneud yn uniongyrchol â chydweithwyr oedd â chwestiynau yn ei gylch.

Y gwasanaeth sifil yw'r cyflogwr mwyaf yng Ngogledd Iwerddon ac roedd cael siarad am y gwaith yma gyda 23,000 o gydweithwyr yn uchafbwynt yn fy ngyrfa."

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.