Uwch Hyrwyddwr y Flwyddyn: Tracey White
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Woman standing in the Scottish parliament

Uwch Hyrwyddwr y Flwyddyn: Tracey White

Aelod o Grŵp Arweiniaeth y Senedd yn yr Alban ac yn arwain ar y Siambr, Adrodd a Darlledu yn Senedd yr Alban yw Tracey White.

Mae hi'n 'Hyrwyddwr Grŵp Arweinyddiaeth' i SPOut (rhwydwaith LHDT Senedd yr Alban) ac mae wedi bod yn gynghreiriad amlwg yn y rôl yna. Tracey oedd yr Aelod Arweiniol cyntaf i wisgo ei laniard enfys o gwmpas y Senedd, ac un o'r uwch glerciaid cyntaf i'w wisgo yn y siambr. Bu i Tracey hefyd cyfrannu at fideo Mis Hanes LHDT SPOut a chafodd ei ddosbarthu ar draws y Senedd, mae wedi bod yn cefnogi'r grŵp rhwydwaith i sicrhau cyllid ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau, deunyddiau a gorymdeithiau pride.

Yn gyson mae Tracey wedi annog a chefnogi aelodau SPOut. Mae hi wedi dod yn fentor i lawer o aelodau grŵp llywio SPOut, ac mae hi wedi dangos arweinyddiaeth ragorol yn ystod ei chyfnod fel Hyrwyddwr, nodi cyfleoedd i'r grŵp a'i helpu i drafod heriau amrywiol.

Mae angen i uwch arweinwyr gymryd rôl weithgar yn sicrhau amrywiaeth yn y gwaith, gan greu'r diwylliant a chefnogi staff er mwyn caniatáu iddyn nhw allu dod â phob agwedd ar eu hunain i'r gwaith.

Dyna sut gallwn wneud yn siŵr gall pobl gyflawni eu llawn botensial.

Yn syml, dod yn fodel rôl amlwg ar lefel uwch yn y maes hwn yw'r peth cywir i'w wneud. Rydw i’n falch iawn fod rhwydwaith SPOut Senedd yr Alban, a fy rhan i o fewn hynny, wedi cael ei hadnabod gan Stonewall."

Dychwelyd i'n tudalen Enillwyr Gwobrau.